Patricia Faasse
Wetenschapshistorica en schrijfster

Patricia Faasse

Click here to edit subtitle

Welkom op de site van Patricia Faasse  

Kijk ook naar de uitzending van 

'Van Rossem vertelt'.

(RTVU)

Maarten van Rossem en Patricia Faasse in gesprek over Johanna Westerdijk, het Centraal Bureau voor Schimmelcultures, en de verdwenen Villa in Baarn. 

Voor het eerst uitgezonden op 20 november 2014.Géén gejaagde, zenuwzieke en gecompliceerde vrouw, constateerde een krant in 1917 schijnbaar tot zijn eigen verbazing. Buitengewoon was ze, in meer dan een opzicht. Met haar bulderende lach, haar liefde voor partijtjes, drank en dans, haar afkeer van handwerkjes, huwelijk en andere zinloze conventies, haar opgewektheid, gastvrijheid en mensenkennis veroverde ze een unieke plaats in een door mannen gedomineerde wereld. Onder haar leiding groeide een oude villa in Baarn uit tot het centrum van een wereldomspannend netwerk van wetenschappers en industriëlen.

Werken en feesten vormt schoone geesten’ werd haar levensmotto, in steen gebeiteld boven de deur van het laboratorium. Haar verhaal geeft een verrassende inkijk in de wetenschappelijke wereld van het interbellum en in het leven van een buitengewone vrouw. 

Johanna Westerdijk (1883-1961), buitengewoon hoogleraar in de plantenziektenkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht 1917-1952 en de Universiteit van Amsterdam 1930-1952; directrice van het Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten 1906-1952 en het Centraal Bureau voor Schimmelcultures 1907-1958.